Fotogalerie

Náš týmNáš tým
Veterinární klinika KVvetVeterinární klinika KVvet
RecepceRecepce
RecepceRecepce
Operační sál pro malá zvířataOperační sál pro malá zvířata
Vyšetřovna Vyšetřovna
Operační sál pro koněOperační sál pro koně
Hospitalizace - malá zvířataHospitalizace - malá zvířata
Široká nabídka krmivŠiroká nabídka krmiv
Narkotizační box - koněNarkotizační box - koně
Předoperační sál - malá zv.Předoperační sál - malá zv.
Sál zobrazovacích technikSál zobrazovacích technikDigitální rtg, Dopplerovský USG
SterilizaceSterilizace
Boxy pro koněBoxy pro koně
LaboratořLaboratoř
Artroskopická operace koněArtroskopická operace koně
Vyšetřovna koníVyšetřovna koní
Oboustranný rozštěp kopytOboustranný rozštěp kopyt
Uzavřená kastrace koněUzavřená kastrace koně