Veterinární klinika a my

Dlouholeté  klinické zkušenosti s koňskými pacienty v terénu nás přesvědčily o nutnosti vybudovat pracoviště, kde bude možné ošetřit urgentní koňské pacienty chirurgicky a zajistit kvalitní podmínky pro ošetřování a vyšetřování všech ostatních koňských pacientů.

Historie kliniky

Snažili jsme se vytvořit moderní veterinární kliniku na rozloze 400m2, která začala svůj provoz pro malá zvířata 1.12.2009. Po kolaudaci celého zařízení 2.1.2011 jsme postupně přizpůsobovali technické a přístrojové vybavení potřebám provozu kliniky. Dnes již je plně funkční jak oddělení pro malá zvířata, tak pro koně. K dispozici jsou 3 vyšetřovny, 2 operační sály, sál zobrazovacích technik (rtg, usg, endoskopie), laboratoř, 2 hospitalizace, zázemí pro klienty a personál.

MVDr. Vít Zatloukal

Během studia všeobecné veterinární fakulty jsem absolvoval roční stáž na privátních veterinárních klinikách v Irsku a Anglii. Ukončil jsem studium na Veterinární a farmaceutické universitě v Brně v roce 1995. Absolventskou praxi jsem vykonal v Karlových Varech. Specializuji se na chirurgii a ortopedii malých zvířat a koní.

Náš team:

MVDr. Natalia Dobush

Nela Dvořáková

Martina Pleško

Karolína Hanlová

 

MVDr. Vít Zatloukal

Veterinární lékař MVDr. Vít Zatloukal

Doporučuje nás:

Doporučuje nás Josef Váňa