Veterinární služby - koně

Prevence v péči o koně

 • vakcinace chřipky, tetanu, herpesvirů dle vakcinačních schémat
 • odběr krve a zajištění laboratorního vyšetření pro přesun
 • odčervení

Máme také hospitalizační prostory pro koně.

Chirurgie

 • kastrace hřebce otevřenou či uzavřenou metodou
 • vyšetření při prodeji/koupi se zhotovením RTG snímků
 • korekce zubů

Zákroky na měkkých tkáních

 • zákroky na šlachách (desmotomie anulárního vazu, proximální desmotomie..)
 • chirurgické ošetření kolikových pacientů (po dokončení kliniky)
 • řešení sarkoidů - bradavic mastí

Kostní a kloubní chirurgie

 • resekce exostóz bodcových kostí
 • řešení angulárních deformit
 • artrotomie (vynětí kloubních „myšek“- chip fraktur)
 • (artrotomie) artroskopie – minimálně invazivní ošetření kloubů,např.vynětí kloubních „myšek“- chip fraktur

Ortopedická vyšetření

 • ortopedické vyšetření - vyšetření kulhání, svodné znecitlivění, RTG
 • ultrasonografie pohybového aparátu, aplikace vlastních i komerčních kmenových buněk

Interní medicína

 • endoskopické vyšetření dýchacích cest - hemiplegie, SPD, bronchyální laváž...
 • reprodukce - sonografická diagnostika březosti, stanovení termínu připuštění, inseminace klisen
 • ošetření kolik
 • chiropraxe - vyšetření problémů zad a dynamického oblouku
 • oftalmologické vyšetření - ošetření měsíční slepoty, rohovkových zranění a erozí